Haber Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

Xiaomi Mi5S güvensiz ürün kategorisine girmiş, ve toplatılma kararı çıkmış.

Telefonun arka kısmında model numarası yazar, ekran görüntüsünde yazanla uyuşuyorsa ve garanti belgesi üzerinde ithalatçı firma olarak Evo Bilgi Teknolojileri görünüyorsa cihaz sahipleri ücret iadesi alacak.

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.YÖNETİM NOTLARI

Detay Bilgiler, Güncellemeler ve Açıklamalar

Arkadaşlar netleşmeden yazmak istemiyordum ama konu içerisinde çok fazla hatalı bilgi aktarımı oluyor...

Ülkemize Çin’den ithal edilecek tüm cihazların EMC (elektro manyetik uygunluk), RF (radyo frekansı), LVD (düşük voltaj değerleri) ve SAR (özgül soğurma oranı) değerleri test ediliyor ve sadece bu testlerden başarılı olarak geçen telefonların ithalatına izin veriliyor. Testlerden de anlayabileceğiniz gibi aslında cep telefonları sadece bizlere zararlı olarak sunulan SAR değerleri ile değil başka değerleri ile de sağlımıza zararlı olabiliyor. BTK ise zararlı olabilecek bu değerlerde firmaların, distribütörlerin, ithalatçıların ve hatta bağımsız bilim insanlarının sunmuş oldukları verileri tek başına geçerli saymıyor ve kendisi de ayrıca test ediyor. Bu testler -BTK tarafından iletilen bilgiye göre- Ankara Hacettepe’de bulunan ve büyüklük anlamında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sıradaki son derece gelişmiş bir test merkezi tarafından yapılıyor. İthal edildikten sonra da piyasa kontrolleri yapılmaya devam ediyor ve muhtelif zamanlarda çeşitli mağazalardaki ürünler uzmanlar tarafından inceleniyor.

GÜBİS web sitesinde yapılan açıklama ise Evo Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilen Mı 5S (2015711-A7) model cihazın bu testlerden geçemediğini, güvensiz olarak ilan edildiği ve toplatılacağı anlamına geliyor. Bu karar Evo Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilen tüm cihazları değil Mı 5S (2015711-A7) model cihazları kapsamakta.

Karar Evo tarafından ithal edilen tüm Mi5s'ler mi kapsıyor yoksa sadece bir parti mi sakıncalı olarak ilan edilmiş bunun bilgisine maalesef henüz ulaşamadım. Neden bu şekilde düşündüğümü açıklamam gerekirse o dönemde ülkemizde Xiaomi resmi olarak bulunmadığı için ülkemizde satılan cihazlar şu an ithalatçı garantili cihazlarda olduğu gibi resmi kanallar dışında da temin edilebiliyordu. Bu şekilde temin edilen bir parti cihazda donanımsal değişiklik yapılarak güvensiz hale getirilmiş olması son derece olası. Toplama olduğu ortaya çıkan iPhone ve Samsung modellerini hatırladığımda ve aşağıya ekleyeceğim rapor sonuçlarını göz önüne aldığımda toplatma kararı son derece mantıklı bir şekle bürünüyor. Kesin bilgiye ulaştığımda tekrar bilgilendirme yazacağım.

Bu bildirim ve karar sonrası Mi5s kullanıcıları haklı olarak telefonlarını kullanmanın sağlıklarına bir etki etmeyeceği konusunda şüpheye düşüyorlar. Bu konuda irtibata geçtiğim yetkililerden yukarıda bahsetmiş olduğum rapor sonuçlarını talep ettim ve farklı bir ithalatçı tarafından ithal edilen Mı 5S (2015711-A7) modele ait test raporuna ulaştım. Teyit edilebilmesi için tarih, sayı ve numarasını kapatmadan (bazı bilgiler ticari sır niteliği taşıdığı için kapatmak zorunda kaldım) aşağıya ekliyorum. Rapor sonucuna göre farklı ithalatçılardan Mı 5S (2015711-A7) model telefon satın almış arkadaşlarımız cihazlarını güvenle kullanmaya devam edebilirler.

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.İade, değişim gibi ticari konular maalesef ki uzmanlık alanıma girmiyor. Dolayısı ile farklı firmalar nasıl iade alıyor ya da almıyor, THH kararı nasıl olmalı, başvurular nasıl yapılmalı ya da koşullar uygun olmadığı halde iade edilen cihazlar nasıl iade edildi gibi sorularda maalesef ki benim de bilgim sınırlı. Aramızda hukukçu arkadaşlarımız mevcut onlar daha güzel yönlendirecek ve bilgi aktarımı sağlayacaklardır ancak toplatma bildirimini yapan Bilgi Teknolojileri Kurumu bildirimi yayınlanan bildirimin aksine sadece model olarak değil kendi kayıtlarından almış olduğu IMEI numaraları ile gerçekleştirmiş durumda. Dolayısı ile "acaba benim cihazım da toplanacak mı?" sorusuna verilecek cevap sadece satıcı, ithalatçı veya modele bakarak değil birebir IMEI numaraları ile yapılmalı. Bu IMEI numaraları ise sadece ithalatçı firmada ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda mevcut. Dolayısı ile şu an için yapılacak en doğru davranış Evofone veya BTK tarafından net bir açıklama yapılana kadar beklemek gibi görünüyor.


T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 13.12.2019 tarihinde yapmış olduğunuz 1902915605 sayılı başvurunuz 24.12.2019 tarihinde BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI (BTK) tarafından cevaplanmıştır:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapmış olduğunuz Bilgi Edinme Başvurunuz ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz ile ilgili olarak Kurumumuzun ihtisas birim(ler)inden alınan bilgi “Mobil Telefon cihazları da dahil olmak üzere tüm Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili işlemler Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (2019/8) kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ve risk analizine göre yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından, tüm ithalatçıların tüm cihazlarına şamil olmamakla birlikte son iki yıldır ithalatı gerçekleştirilecek olan bazı mobil telefon cihazlarından numune cihazlar alınarak Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğüne test amacıyla gönderilmekte ve yapılan test sonuçları Kurumumuzca değerlendirilerek test sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesini müteakip Bakanlık tarafından ithal izinleri verilmektedir. Ancak, ithalatları gerçekleştirilen cihazların Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) süreçleri kural olarak, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumumuzca yürütülmektedir. PGD faaliyetleri çerçevesinde söz konusu cihazlara gerek idari denetim bağlamında teknik dosya incelemesi gibi ve gerekse rassal olarak numune alınması neticesinde Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü'nde EMC, RF, LVD ve SAR testlerine tabi tutulması işlemleri uygulanmaktadır. Numune cihazlara uygulanan testler sonucunda düzenlenen test raporları doğrultusunda incelemeler yapılmakta ve temel gerekler açısından uygun olmayan ve risk seviyeleri de kabul edilebilir ölçüler içerisinde bulunmayan cihazlar “güvensiz” olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda ise ilgili firmalara 4703 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası, cihazların piyasaya arzlarının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş cihazların toplatılması gibi idari yaptırım ve tedbirler uygulanmaktadır. Güvensiz bulunan cihazların sorumlu firmaları ve güvensizliğe neden olan gerekçeleri güvensiz ürünlerin yayınlandığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ( ) duyurulmaktadır.
Söz konusu ürünlerin güvensizlik teşkil ettiğine dair bilgi, ürün görselleri ile birlikte Kurumumuz internet sayfasında tüketicilerin bilgisine sunulmaktadır. Kurumumuzca yapılan güvensizlik tespitleri sadece bahsi geçen ilanda sözü edilen marka/model cihazlara yönelik firma tarafından piyasaya arz edilen tarihteki o zamanki parti ürünler için geçerli olup, değişik tarihlerde piyasaya arz ettiği parti ürünleri kapsamadığı gibi; ilanda sorumlu adı geçen firma dışında başka firmalar tarafından getirilen aynı marka ve model ürünleri de kapsamamaktadır.
Tüketicilerin bu ürünleri iade etmek veya değiştirmek istemesi halinde ilgili firma ile irtibata geçerek işlemlerini yürütmesi gerekmekte olup, gübis.gov.tr’de bu durum “Güvensiz ürüne ilişkin haklarınız” başlığı altında şu şekilde açıklanmaktadır; “Güvensiz olarak ilan edilen ürünlerden birini almış iseniz üretici/ithalatçı firmaya başvurarak haklarınızı (değişim, para iadesi gibi) kullanabilirsiniz. Talebinizin kabul görmemesi halinde ise genel hukuk yollarına başvurabilirsiniz.”
Tüketicilerin genel anlamda PGD sistemi, güvensiz ürün ve sorumlu firma kavramlarına ilişkin bilgi edinmek istemesi halinde GÜBİS’te “Genel bilgiler” başlığından da ( ) yararlanabileceği değerlendirilmektedir.” şeklindedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapmış olduğunuz Bilgi Edinme Başvurunuz ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz ile ilgili olarak Kurumumuzun ihtisas birim(ler)inden alınan bilgi “Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD), 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumumuzca yürütülmektedir. PGD faaliyetleri çerçevesinde söz konusu cihazlardan numune alınarak, Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü'nde testlere tabi tutulmaktadır. Numune cihazlara uygulanan testler sonucunda düzenlenen test raporları doğrultusunda incelemeler yapılmakta ve temel gerekler açısından uygun olmayan ve risk seviyeleri de kabul edilebilir ölçüler içerisinde bulunmayan cihazlar “güvensiz” olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda ise ilgili firmalara 4703 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası, cihazların piyasaya arzlarının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş cihazların toplatılması gibi idari yaptırım ve tedbirler uygulanmaktadır. Güvensiz bulunan cihazların sorumlu firmaları ve güvensizliğe neden olan gerekçeleri güvensiz ürünlerin yayınlandığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ( ) duyurulmaktadır.
Ayrıca söz konusu ürünlerin güvensizlik teşkil ettiğine dair bilgi, ürün görselleri ile birlikte Kurumumuz internet sayfasında da tüketicilerin bilgisine sunulmaktadır. Kurumumuzca yapılan güvensizlik tespitleri sadece bahsi geçen ilanda sözü edilen marka/model cihazlara yönelik olup, aynı firmanın diğer ürünlerini kapsamadığı gibi; ilanda sorumlu firma olarak bildirilen firma dışındaki firmalara ait ürünleri de kapsamamaktadır. Tüketicilerin bu ürünleri iade etmek veya değiştirmek istemesi halinde ilgili firma ile irtibata geçerek işlemlerini yürütmesi gerekmekte olup, gübis.gov.tr’de bu durum “Güvensiz ürüne ilişkin haklarınız” başlığı altında şu şekilde açıklanmaktadır; “Güvensiz olarak ilan edilen ürünlerden birini almış iseniz üretici/ithalatçı firmaya başvurarak haklarınızı (değişim, para iadesi gibi) kullanabilirsiniz. Talebinizin kabul görmemesi halinde ise genel hukuk yollarına başvurabilirsiniz.”
Son olarak, tüketicilerin genel anlamda PGD sistemi, güvensiz ürün ve sorumlu firma kavramlarına ilişkin bilgi edinmek istemesi halinde GÜBİS’te “Genel bilgiler” başlığından da ( ) yararlanabileceği değerlendirilmektedir.”

Orijinal Mesaj : Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

1. Hepsiburada - Tüm satıcılar 20.12.2019 Sonrası sadece Evo tarafından ithal edilen ve satıcısı Hepsiburada olan cihazları kabul etmektedir.

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Bir diğer örnek : Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

İlgili mesaj : Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

HB İade Tamamlananlara Örnek :
Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

1. Migros (Bir adet iade edilen cihaz mevcut)
2. Gittigidiyor - Tüm satıcılar
3. N11 - Tüm Satıcılar
4. Teknosa - Tüm Satıcılar

‘’Sayın Kullanıcımız, BTK ile gerçekleştirilen ilk görüşmeler neticesinde Mi5s ürünümüzle ilgili herhangi bir teknik problem bulunmadığı, bunun yerine diğer uluslararası uygunluk mevzuatından kaynaklanan ürün teknik işaretlemelerine yönelik olumsuzluğun bulunduğu anlaşılmaktadır. Mi5s teknik incelemesine dair detaylı teknik rapor BTK'dan talep edilmiş olmakla, en kısa sürede, süreçle ilgili yol haritası sizinle paylaşılacaktır. ‘’
Veli ERTAŞ
Hukuk Departmanı

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
SONUÇ

Başlatılan hukuki süreçler sonucunda hemen hemen tüm yetkili merciler sadece Evofone tarafından ithal edilmiş olan Mi5s'lerin toplanacağı kararını vermişlerdir. Eğer cihazınız Evofone tarafından ithal edilmiş ise (garanti belgesi üzerinde yer alan ithalatçı firma adında Evofone yazıyor ise) cihazınızı satın almış olduğunuz yere konu içerisinde yer alan başvuru örneklerinden de yararlanarak iade edebilir ve fatura bedelini geri alabilirsiniz. Ancak telefonunuzun ithalatçısı farklı bir firma ise başvurunuz çok büyük ihtimalle reddedilecektir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

buraksimsek0110

Yeni Üye
MIUI Sever
Yeni Üye
Adım
Burak ŞİMŞEK
Cihazım
Mi 5s
Yaş
23
Konum
İstanbul
Katılım
2 Şubat 2018
Konular
0
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Puanları
1
merhaba arkadaşlar bahsi geçen cihaza sahibim hepsiburada üzerinden delta garantili olarak aldım ancak hepsiburada hesabı benim değildi arkadaşımındı bu süreçte ne yapabilirim ? nasıl şikayette bulunabilirim ve en önemlisi bu süreci ben takip edebilir miyim yoksa arkadaşım mı koşturacak
 

hasanusluoğlu

Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
Hasan
Cihazım
Mi9 Lite / Mi5s
Yaş
42
Konum
KAYSERİ
Katılım
4 Ocak 2017
Konular
25
Mesajlar
803
Çözümler
1
Tepki puanı
445
Puanları
78
buraksimsek0110, fatr.kimin adına ise o uğraşacak ama delta ise iade olmuyor diye biliyorum hele ki kapakta A7 yazmıyorsa
 

Harunadalı

Yeni Üye
MIUI Sever
Yeni Üye
SMS Onaylı
Adım
Harun
Cihazım
Mi5s
Yaş
39
Konum
Antalya
Katılım
30 Eylül 2017
Konular
0
Mesajlar
12
Tepki puanı
3
Puanları
3
merhaba arkadaşlar bahsi geçen cihaza sahibim hepsiburada üzerinden delta garantili olarak aldım ancak hepsiburada hesabı benim değildi arkadaşımındı bu süreçte ne yapabilirim ? nasıl şikayette bulunabilirim ve en önemlisi bu süreci ben takip edebilir miyim yoksa arkadaşım mı koşturacak
Merhaba fatura kimin adına ise tüketici hakem heyetine başvuru yapması lazım telefonun arka kapağında 2015711-A7 yazıyorsa olumlu sonuclanma olasılığı yüksek şahsen benim başvurum olumlu sonuçlandı şimdi itiraz etme süresinin dolmasını ve yeni hangi telefonu alacağımı düşünüyorum inşallah herkesin ki olumlu sonuçlanır
 

ezgi07

Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
EZGİ
Cihazım
mi note 10
Meslek
İNŞAAT MÜHENDİSİ
Konum
antalya
Katılım
2 Kasım 2019
Konular
0
Mesajlar
134
Tepki puanı
77
Puanları
28
Diyelim ki THHde kazandım, Hepsiburada da karşı dava açtı. Mahkemeyi kazanırsa dava masraflarını kim ödüyor?
Lütfen gerçekten bilen birileri cevaplasın. "Sanırım şöyle" veya "bence böyle"gibi cevaplar olmasın lütfen.
Mesajlar otomatik olarak birleştirildi:

merhaba arkadaşlar bahsi geçen cihaza sahibim hepsiburada üzerinden delta garantili olarak aldım ancak hepsiburada hesabı benim değildi arkadaşımındı bu süreçte ne yapabilirim ? nasıl şikayette bulunabilirim ve en önemlisi bu süreci ben takip edebilir miyim yoksa arkadaşım mı koşturacak
Benim de hepsiburada hesabı kendime ait değildi. Burada önemli olan tek şey, fatura sahibinin başvuruyor olması.
Mesajlar otomatik olarak birleştirildi:

Merhaba fatura kimin adına ise tüketici hakem heyetine başvuru yapması lazım telefonun arka kapağında 2015711-A7 yazıyorsa olumlu sonuclanma olasılığı yüksek şahsen benim başvurum olumlu sonuçlandı şimdi itiraz etme süresinin dolmasını ve yeni hangi telefonu alacağımı düşünüyorum inşallah herkesin ki olumlu sonuçlanır
hangi firmaydı? HB ise para ödemeden önce karşı dava açıyor bu günlerde.
 

Harunadalı

Yeni Üye
MIUI Sever
Yeni Üye
SMS Onaylı
Adım
Harun
Cihazım
Mi5s
Yaş
39
Konum
Antalya
Katılım
30 Eylül 2017
Konular
0
Mesajlar
12
Tepki puanı
3
Puanları
3
Diyelim ki THHde kazandım, Hepsiburada da karşı dava açtı. Mahkemeyi kazanırsa dava masraflarını kim ödüyor?
Lütfen gerçekten bilen birileri cevaplasın. "Sanırım şöyle" veya "bence böyle"gibi cevaplar olmasın lütfen.
Mesajlar otomatik olarak birleştirildi:


Benim de hepsiburada hesabı kendime ait değildi. Burada önemli olan tek şey, fatura sahibinin başvuruyor olması.
Mesajlar otomatik olarak birleştirildi:


hangi firmaydı? HB ise para ödemeden önce karşı dava açıyor bu günlerde.
Arkadaşlar cihazı Hepsiburada üzerinden aldım lakin ideal seçim mağazasından yani fatura firmasından iade talebinde bulundum ve kazandım itiraz süresi de doldu firma ile iletişime geçtim telefonu gönderdiğim taktirde 5 gün içinde paramı ödeyeceklerini söylediler pazartesi göndereceğim inşallah herkesin davasında haklı çıkması temennisiyle
 

cemil1984

Yeni Üye
MIUI Sever
Yeni Üye
Adım
cemil
Cihazım
mi 5s
Yaş
36
Konum
diyarbakır
Katılım
9 Eylül 2020
Konular
0
Mesajlar
2
Tepki puanı
2
Puanları
3
Hepsiburada'dan (EVO)aldığım mi5s telefonumu kapağında a7 yazmamasına rağmen iade ettim tüketici hakem heyeti kararı ile oldu bilginize.
 

byfarukates91

Yeni Üye
MIUI Sever
Yeni Üye
SMS Onaylı
Adım
Faruk
Cihazım
Mi5s
Yaş
29
Konum
Nevşehir
Katılım
16 Kasım 2019
Konular
0
Mesajlar
25
Tepki puanı
11
Puanları
3
Hepsiburada'dan (EVO)aldığım mi5s telefonumu kapağında a7 yazmamasına rağmen iade ettim tüketici hakem heyeti kararı ile oldu bilginize.
Benim kapağımda da a7 yazmıyor, thh lehime sonuçlandı. Evofone mahkemeye taşıdı hakim bilirkişiye gönderdi. Nisanda bilirkişiye gidecek telefon. Imei kaydında a7 yazıyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak.
 

hasanusluoğlu

Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
Hasan
Cihazım
Mi9 Lite / Mi5s
Yaş
42
Konum
KAYSERİ
Katılım
4 Ocak 2017
Konular
25
Mesajlar
803
Çözümler
1
Tepki puanı
445
Puanları
78
Bir yukarıda arkadaş iade almış Evo ona itiraz etmemişte size niye itiraz etmiş?
 

cemil1984

Yeni Üye
MIUI Sever
Yeni Üye
Adım
cemil
Cihazım
mi 5s
Yaş
36
Konum
diyarbakır
Katılım
9 Eylül 2020
Konular
0
Mesajlar
2
Tepki puanı
2
Puanları
3
Benim kapağımda da a7 yazmıyor, thh lehime sonuçlandı. Evofone mahkemeye taşıdı hakim bilirkişiye gönderdi. Nisanda bilirkişiye gidecek telefon. Imei kaydında a7 yazıyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak.
Ben devlet kayıtlarında a7 olarak geçtiğini, kapağında yazmamasının devlet kayıtları ile çeliştiği, toplatma kararı bulunan ürünler ile aynı olduğu ile ilgi koca bir sayfa dilekçe yazmıştım. Ben hb'yı muhatap aldım şikayette bulunurken ve hbde yaptığım tüm yazışmaları ek yaptım dilekçeme.
 
Üst Alt