Haber Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

Xiaomi Mi5S güvensiz ürün kategorisine girmiş, ve toplatılma kararı çıkmış.

Telefonun arka kısmında model numarası yazar, ekran görüntüsünde yazanla uyuşuyorsa ve garanti belgesi üzerinde ithalatçı firma olarak Evo Bilgi Teknolojileri görünüyorsa cihaz sahipleri ücret iadesi alacak.

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.YÖNETİM NOTLARI

Detay Bilgiler, Güncellemeler ve Açıklamalar

Arkadaşlar netleşmeden yazmak istemiyordum ama konu içerisinde çok fazla hatalı bilgi aktarımı oluyor...

Ülkemize Çin’den ithal edilecek tüm cihazların EMC (elektro manyetik uygunluk), RF (radyo frekansı), LVD (düşük voltaj değerleri) ve SAR (özgül soğurma oranı) değerleri test ediliyor ve sadece bu testlerden başarılı olarak geçen telefonların ithalatına izin veriliyor. Testlerden de anlayabileceğiniz gibi aslında cep telefonları sadece bizlere zararlı olarak sunulan SAR değerleri ile değil başka değerleri ile de sağlımıza zararlı olabiliyor. BTK ise zararlı olabilecek bu değerlerde firmaların, distribütörlerin, ithalatçıların ve hatta bağımsız bilim insanlarının sunmuş oldukları verileri tek başına geçerli saymıyor ve kendisi de ayrıca test ediyor. Bu testler -BTK tarafından iletilen bilgiye göre- Ankara Hacettepe’de bulunan ve büyüklük anlamında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sıradaki son derece gelişmiş bir test merkezi tarafından yapılıyor. İthal edildikten sonra da piyasa kontrolleri yapılmaya devam ediyor ve muhtelif zamanlarda çeşitli mağazalardaki ürünler uzmanlar tarafından inceleniyor.

GÜBİS web sitesinde yapılan açıklama ise Evo Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilen Mı 5S (2015711-A7) model cihazın bu testlerden geçemediğini, güvensiz olarak ilan edildiği ve toplatılacağı anlamına geliyor. Bu karar Evo Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilen tüm cihazları değil Mı 5S (2015711-A7) model cihazları kapsamakta.

Karar Evo tarafından ithal edilen tüm Mi5s'ler mi kapsıyor yoksa sadece bir parti mi sakıncalı olarak ilan edilmiş bunun bilgisine maalesef henüz ulaşamadım. Neden bu şekilde düşündüğümü açıklamam gerekirse o dönemde ülkemizde Xiaomi resmi olarak bulunmadığı için ülkemizde satılan cihazlar şu an ithalatçı garantili cihazlarda olduğu gibi resmi kanallar dışında da temin edilebiliyordu. Bu şekilde temin edilen bir parti cihazda donanımsal değişiklik yapılarak güvensiz hale getirilmiş olması son derece olası. Toplama olduğu ortaya çıkan iPhone ve Samsung modellerini hatırladığımda ve aşağıya ekleyeceğim rapor sonuçlarını göz önüne aldığımda toplatma kararı son derece mantıklı bir şekle bürünüyor. Kesin bilgiye ulaştığımda tekrar bilgilendirme yazacağım.

Bu bildirim ve karar sonrası Mi5s kullanıcıları haklı olarak telefonlarını kullanmanın sağlıklarına bir etki etmeyeceği konusunda şüpheye düşüyorlar. Bu konuda irtibata geçtiğim yetkililerden yukarıda bahsetmiş olduğum rapor sonuçlarını talep ettim ve farklı bir ithalatçı tarafından ithal edilen Mı 5S (2015711-A7) modele ait test raporuna ulaştım. Teyit edilebilmesi için tarih, sayı ve numarasını kapatmadan (bazı bilgiler ticari sır niteliği taşıdığı için kapatmak zorunda kaldım) aşağıya ekliyorum. Rapor sonucuna göre farklı ithalatçılardan Mı 5S (2015711-A7) model telefon satın almış arkadaşlarımız cihazlarını güvenle kullanmaya devam edebilirler.

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.İade, değişim gibi ticari konular maalesef ki uzmanlık alanıma girmiyor. Dolayısı ile farklı firmalar nasıl iade alıyor ya da almıyor, THH kararı nasıl olmalı, başvurular nasıl yapılmalı ya da koşullar uygun olmadığı halde iade edilen cihazlar nasıl iade edildi gibi sorularda maalesef ki benim de bilgim sınırlı. Aramızda hukukçu arkadaşlarımız mevcut onlar daha güzel yönlendirecek ve bilgi aktarımı sağlayacaklardır ancak toplatma bildirimini yapan Bilgi Teknolojileri Kurumu bildirimi yayınlanan bildirimin aksine sadece model olarak değil kendi kayıtlarından almış olduğu IMEI numaraları ile gerçekleştirmiş durumda. Dolayısı ile "acaba benim cihazım da toplanacak mı?" sorusuna verilecek cevap sadece satıcı, ithalatçı veya modele bakarak değil birebir IMEI numaraları ile yapılmalı. Bu IMEI numaraları ise sadece ithalatçı firmada ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda mevcut. Dolayısı ile şu an için yapılacak en doğru davranış Evofone veya BTK tarafından net bir açıklama yapılana kadar beklemek gibi görünüyor.


T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 13.12.2019 tarihinde yapmış olduğunuz 1902915605 sayılı başvurunuz 24.12.2019 tarihinde BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI (BTK) tarafından cevaplanmıştır:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapmış olduğunuz Bilgi Edinme Başvurunuz ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz ile ilgili olarak Kurumumuzun ihtisas birim(ler)inden alınan bilgi “Mobil Telefon cihazları da dahil olmak üzere tüm Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili işlemler Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (2019/8) kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ve risk analizine göre yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından, tüm ithalatçıların tüm cihazlarına şamil olmamakla birlikte son iki yıldır ithalatı gerçekleştirilecek olan bazı mobil telefon cihazlarından numune cihazlar alınarak Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğüne test amacıyla gönderilmekte ve yapılan test sonuçları Kurumumuzca değerlendirilerek test sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesini müteakip Bakanlık tarafından ithal izinleri verilmektedir. Ancak, ithalatları gerçekleştirilen cihazların Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) süreçleri kural olarak, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumumuzca yürütülmektedir. PGD faaliyetleri çerçevesinde söz konusu cihazlara gerek idari denetim bağlamında teknik dosya incelemesi gibi ve gerekse rassal olarak numune alınması neticesinde Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü'nde EMC, RF, LVD ve SAR testlerine tabi tutulması işlemleri uygulanmaktadır. Numune cihazlara uygulanan testler sonucunda düzenlenen test raporları doğrultusunda incelemeler yapılmakta ve temel gerekler açısından uygun olmayan ve risk seviyeleri de kabul edilebilir ölçüler içerisinde bulunmayan cihazlar “güvensiz” olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda ise ilgili firmalara 4703 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası, cihazların piyasaya arzlarının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş cihazların toplatılması gibi idari yaptırım ve tedbirler uygulanmaktadır. Güvensiz bulunan cihazların sorumlu firmaları ve güvensizliğe neden olan gerekçeleri güvensiz ürünlerin yayınlandığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ( ) duyurulmaktadır.
Söz konusu ürünlerin güvensizlik teşkil ettiğine dair bilgi, ürün görselleri ile birlikte Kurumumuz internet sayfasında tüketicilerin bilgisine sunulmaktadır. Kurumumuzca yapılan güvensizlik tespitleri sadece bahsi geçen ilanda sözü edilen marka/model cihazlara yönelik firma tarafından piyasaya arz edilen tarihteki o zamanki parti ürünler için geçerli olup, değişik tarihlerde piyasaya arz ettiği parti ürünleri kapsamadığı gibi; ilanda sorumlu adı geçen firma dışında başka firmalar tarafından getirilen aynı marka ve model ürünleri de kapsamamaktadır.
Tüketicilerin bu ürünleri iade etmek veya değiştirmek istemesi halinde ilgili firma ile irtibata geçerek işlemlerini yürütmesi gerekmekte olup, gübis.gov.tr’de bu durum “Güvensiz ürüne ilişkin haklarınız” başlığı altında şu şekilde açıklanmaktadır; “Güvensiz olarak ilan edilen ürünlerden birini almış iseniz üretici/ithalatçı firmaya başvurarak haklarınızı (değişim, para iadesi gibi) kullanabilirsiniz. Talebinizin kabul görmemesi halinde ise genel hukuk yollarına başvurabilirsiniz.”
Tüketicilerin genel anlamda PGD sistemi, güvensiz ürün ve sorumlu firma kavramlarına ilişkin bilgi edinmek istemesi halinde GÜBİS’te “Genel bilgiler” başlığından da ( ) yararlanabileceği değerlendirilmektedir.” şeklindedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapmış olduğunuz Bilgi Edinme Başvurunuz ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz ile ilgili olarak Kurumumuzun ihtisas birim(ler)inden alınan bilgi “Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD), 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumumuzca yürütülmektedir. PGD faaliyetleri çerçevesinde söz konusu cihazlardan numune alınarak, Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü'nde testlere tabi tutulmaktadır. Numune cihazlara uygulanan testler sonucunda düzenlenen test raporları doğrultusunda incelemeler yapılmakta ve temel gerekler açısından uygun olmayan ve risk seviyeleri de kabul edilebilir ölçüler içerisinde bulunmayan cihazlar “güvensiz” olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda ise ilgili firmalara 4703 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası, cihazların piyasaya arzlarının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş cihazların toplatılması gibi idari yaptırım ve tedbirler uygulanmaktadır. Güvensiz bulunan cihazların sorumlu firmaları ve güvensizliğe neden olan gerekçeleri güvensiz ürünlerin yayınlandığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ( ) duyurulmaktadır.
Ayrıca söz konusu ürünlerin güvensizlik teşkil ettiğine dair bilgi, ürün görselleri ile birlikte Kurumumuz internet sayfasında da tüketicilerin bilgisine sunulmaktadır. Kurumumuzca yapılan güvensizlik tespitleri sadece bahsi geçen ilanda sözü edilen marka/model cihazlara yönelik olup, aynı firmanın diğer ürünlerini kapsamadığı gibi; ilanda sorumlu firma olarak bildirilen firma dışındaki firmalara ait ürünleri de kapsamamaktadır. Tüketicilerin bu ürünleri iade etmek veya değiştirmek istemesi halinde ilgili firma ile irtibata geçerek işlemlerini yürütmesi gerekmekte olup, gübis.gov.tr’de bu durum “Güvensiz ürüne ilişkin haklarınız” başlığı altında şu şekilde açıklanmaktadır; “Güvensiz olarak ilan edilen ürünlerden birini almış iseniz üretici/ithalatçı firmaya başvurarak haklarınızı (değişim, para iadesi gibi) kullanabilirsiniz. Talebinizin kabul görmemesi halinde ise genel hukuk yollarına başvurabilirsiniz.”
Son olarak, tüketicilerin genel anlamda PGD sistemi, güvensiz ürün ve sorumlu firma kavramlarına ilişkin bilgi edinmek istemesi halinde GÜBİS’te “Genel bilgiler” başlığından da ( ) yararlanabileceği değerlendirilmektedir.”

Orijinal Mesaj : Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

1. Hepsiburada - Tüm satıcılar 20.12.2019 Sonrası sadece Evo tarafından ithal edilen ve satıcısı Hepsiburada olan cihazları kabul etmektedir.

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Bir diğer örnek : Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

İlgili mesaj : Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

HB İade Tamamlananlara Örnek :
Haber - Xiaomi Mi 5S Toplatılıyor

1. Migros (Bir adet iade edilen cihaz mevcut)
2. Gittigidiyor - Tüm satıcılar
3. N11 - Tüm Satıcılar
4. Teknosa - Tüm Satıcılar

‘’Sayın Kullanıcımız, BTK ile gerçekleştirilen ilk görüşmeler neticesinde Mi5s ürünümüzle ilgili herhangi bir teknik problem bulunmadığı, bunun yerine diğer uluslararası uygunluk mevzuatından kaynaklanan ürün teknik işaretlemelerine yönelik olumsuzluğun bulunduğu anlaşılmaktadır. Mi5s teknik incelemesine dair detaylı teknik rapor BTK'dan talep edilmiş olmakla, en kısa sürede, süreçle ilgili yol haritası sizinle paylaşılacaktır. ‘’
Veli ERTAŞ
Hukuk Departmanı

Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
SONUÇ

Başlatılan hukuki süreçler sonucunda hemen hemen tüm yetkili merciler sadece Evofone tarafından ithal edilmiş olan Mi5s'lerin toplanacağı kararını vermişlerdir. Eğer cihazınız Evofone tarafından ithal edilmiş ise (garanti belgesi üzerinde yer alan ithalatçı firma adında Evofone yazıyor ise) cihazınızı satın almış olduğunuz yere konu içerisinde yer alan başvuru örneklerinden de yararlanarak iade edebilir ve fatura bedelini geri alabilirsiniz. Ancak telefonunuzun ithalatçısı farklı bir firma ise başvurunuz çok büyük ihtimalle reddedilecektir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

halilgurbuz

Uzman Üye
Uzman Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
Halil
Cihazım
redmi note 10s
Meslek
Bilişim ırgatı
Yaş
44
Konum
İstanbul
Katılım
24 Haziran 2017
Konular
164
Mesajlar
2.743
Çözümler
1
Tepkime puanı
4.376
Puanları
188

hort

Yeni Üye
MIUI Sever
Yeni Üye
SMS Onaylı
Adım
Samet
Cihazım
Note 6 Pro
Konum
Kırklareli
Katılım
1 Eylül 2019
Konular
10
Mesajlar
20
Tepkime puanı
3
Puanları
3

Burak0635

Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
MIUI Sever
Adım
Burak
Cihazım
Mi5
Yaş
46
Konum
Ankara
Katılım
4 Ekim 2017
Konular
2
Mesajlar
89
Tepkime puanı
22
Puanları
8
Evoyu kapatır devlet hepsinide hapse atar. Biliyorduk böyle olacağını biz. Bu arada Xiaomi satanları da sallandıracaklar bence. :) Milleti mağdur edenleri devlet yok eder.
 

chopinhauer

Yeni Üye
MIUI Sever
Acemi Üye
Adım
FARUK
Cihazım
Mi 5s
Yaş
26
Konum
istanbul
Katılım
15 Kasım 2017
Konular
0
Mesajlar
2
Tepkime puanı
3
Puanları
3
Seri no telefonun arkasinda yazıyor . Parti no'ya nereden bakacağız ? Benimkisi Evo değil delta servis . Güvensizurun sitesinde evo yazıyor.
 

chnekn

Uzman Üye
Uzman Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
Cihan
Cihazım
Mi 9
Konum
Fransa
Katılım
29 Temmuz 2019
Konular
94
Mesajlar
2.699
Çözümler
8
Tepkime puanı
2.792
Puanları
188
MADDE 5 – (1) Temel gereklere ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Cihaz, 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmeliğin gerilim sınırları dikkate alınmaksızın, emniyet hedeflerinin temel unsurlarının da dahil olduğu, kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri karşılamalıdır.


Bence bu cihazda CE sertifikası olmadığı için. Tabi bu zamana kadar niye akıllarına gelmemiş? Belkide hiç kontrol edilmedi. Şimdi birileri şikayet edip, biraz suyu bulandırdıysa belki olabilir. Zaten baktığınız da bu cihaz avrupa pazarı için üretilmemiş, çin pazarı için üretilmiş.

Bu cihaz ülkemizde resmi yollarla satılıyormuydu?
 

cerhan82

Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
Erhan
Cihazım
Mİ 6
Meslek
Biyolog-Kalite Md.
Yaş
40
Konum
Sakarya
Katılım
12 Şubat 2018
Konular
3
Mesajlar
319
Tepkime puanı
188
Puanları
58
MADDE 5 – (1) Temel gereklere ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Cihaz, 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmeliğin gerilim sınırları dikkate alınmaksızın, emniyet hedeflerinin temel unsurlarının da dahil olduğu, kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri karşılamalıdır.


Bence bu cihazda CE sertifikası olmadığı için. Tabi bu zamana kadar niye akıllarına gelmemiş? Belkide hiç kontrol edilmedi. Şimdi birileri şikayet edip, biraz suyu bulandırdıysa belki olabilir. Zaten baktığınız da bu cihaz avrupa pazarı için üretilmemiş, çin pazarı için üretilmiş.

Bu cihaz ülkemizde resmi yollarla satılıyormuydu?
Resmi yollarla satılmıyordu.
 

alpereneker

Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
Alperen
Cihazım
RedmiNote4x
Meslek
Webmaster,Graphic
Konum
Ankara
Katılım
14 Şubat 2017
Konular
24
Mesajlar
382
Tepkime puanı
314
Puanları
78
Evoyu kapatır devlet hepsinide hapse atar. Biliyorduk böyle olacağını biz. Bu arada Xiaomi satanları da sallandıracaklar bence. :) Milleti mağdur edenleri devlet yok eder.
Hocam seviniyim mi uzuleyimmi bilemedim ne olucak şimdi
 

chnekn

Uzman Üye
Uzman Üye
MIUI Sever
SMS Onaylı
Adım
Cihan
Cihazım
Mi 9
Konum
Fransa
Katılım
29 Temmuz 2019
Konular
94
Mesajlar
2.699
Çözümler
8
Tepkime puanı
2.792
Puanları
188
Resmi yollarla satılmıyordu.

Resmi yollarla satılmıyorsa kullanıcılar bence hiç sesini çıkartmasın tabi bu cihazı kullanan kaldıysa. Yoksa ne ücret iadesi alırla ne birşey ellerindeki telefondan olurlar.

O değilde diğer modellerede çıkarsa bu karar piyasa karışır. Piyasada bolca çin versiyonu ürün var. K20 ler k20 pro lar note 7 ler.
 
Üst Alt